Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 november 2018

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
ons, 2018-11-14
Protokoll: 
Paragraf: 
§§ 215-224
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2018-12-11