Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll från den 20 maj 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-05-20
Paragraf: 
§§ 87-88
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-06-11