Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 5 juni 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-06-05
Paragraf: 
§§ 96-115
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2019-06-29