Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 5 december 2018

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
ons, 2018-12-05
Paragraf: 
227-244
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås kommun
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2018-12-28