Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll den 23 januari 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-01-23
Protokoll: 
Paragraf: 
§§ 1-15
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-02-20