Kommunstyrelsen protokoll från den 9 mars 2020

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 
mån, 2020-03-09
Paragraf: 
§§ 21-47
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-04-03