Kommunstyrelsen protokoll från den 17 juni 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-06-17
Paragraf: 
§§ 112-128
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2019-07-13