Kommunstyrelsen protokoll den 4 februari 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-02-04
Protokoll: 
Paragraf: 
§§ 16-37
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-03-01