Kommunstyrelsen protokoll den 26 november 2018

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-11-26
Protokoll: 
Paragraf: 
§§ 218-230
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2018-12-21