Kommunfullmäktige protokoll från sammanträde den 29 januari 2019

Typ: 
Anslag
Digitalt signerat protokoll, det första för kommunfullmäktige i Alingsås
Nämnd/avsändare: 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-01-29
Paragraf: 
§§ 1-23
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-02-27