Kommunfullmäktige protokoll den 21 november 2018

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 
ons, 2018-11-21
Protokoll: 
Paragraf: 
§§ 193-201
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2018-12-20