Kommunfullmäktige den 29 maj 2019

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-05-29
Paragraf: 
§§ 87-112
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Anci Eyoum
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-06-26