Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor protokoll från den 19 november 2018

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
Sammanträdesdatum: 
mån, 2018-11-19
Paragraf: 
§§ 21-29
Förvaringsplats för protokollet: 
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare för mötet: 
Christina Falk
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2018-12-21