Kommunala pensionärsrådet (KPR) protokoll 2019-05-17

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
fre, 2019-05-17
Paragraf: 
12-21
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och omsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-06-14