Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Typ: 
Anslag
Nämnd/avsändare: 
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 
fre, 2018-11-23
Paragraf: 
31-42
Förvaringsplats för protokollet: 
Närarkivet vård- och äldreomsorgsförvaltningen
Sekreterare för mötet: 
Brita Enbom
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2018-12-29