Barn- och ungdomsnämnden 2018-11-27

Typ: 
Anslag
Protokoll justerat 2018-11-27
Nämnd/avsändare: 
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tis, 2018-11-27
Paragraf: 
91-105
Förvaringsplats för protokollet: 
Barn- och ungdomskontoret, Kungsgatan 9
Sekreterare för mötet: 
Magdalena Tavakol
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2018-12-19