Antagande av detaljplan, Äldrebostader vid Brunnshusallén 2-10

Typ: 
Tillkännagivande
Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 20 juni 2019, § 84, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Äldrebostäder vid Norra Ringgatan/Brunnshusallén 2-10”. Upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra finns i bifogat meddelande.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2019-06-20
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tis, 2019-07-16