Detaljplan för Alingsås, Omvandlingsområde Färgens Östra Strand

Planen befinner sig i granskningsskedet. Granskningshandlingarna består av plan- och illustrationskarta, planbeskrivning, bilaga med fastighetskonsekvenser samt samrådsredogörelse och finns att ta del av längre ned på sidan. Handlingarna finns även tillgängliga i entrén på Sveagatan 12, vardagar 8-17 under granskningstiden. Granskningen pågår mellan 22 december 2020 och 19 januari 2021. Synpunkter senast 19 januari 2021. Synpunkter önskas i första hand via mail till: samhallsbyggnad@alingsas.se Eller skicka in dina synpunkter till: Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12 441 81 Alingsås Kontakt Samhällsbyggnadskontoret Besöksadress: Sveagatan 12 441 81 Alingsås Telefon: 0322-61 60 00 samhallsbyggnad@alingsas.se Med hänsyn till julledighet kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen. Granskningstiden har därför gjorts längre än de två veckor som annars är normalt. Under vecka 52-53 är bemanningen begränsad. Mail är att föredra vid frågor!

Alingsås kommun