Digital anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 kommer Alingsås kommuns officiella anslagstavla finnas på Alingsas.se istället för den tidigare fysiska anslagstavlan i entrén i Rådhuset, Alingsås kommunledningskontor. I Rådhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda för att hitta anslagstavlan på Alingsas.se.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. Den nya kommunallagen träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Anslag

Anslag
Publicerad: 2018-12-14
Arkiveras: 2019-01-07
Anslag
Publicerad: 2018-12-14
Arkiveras: 2019-01-07
Anslag
Publicerad: 2018-12-12
Arkiveras: 2019-01-03
Anslag
Publicerad: 2018-12-12
Arkiveras: 2019-01-03
Anslag
Publicerad: 2018-12-11
Arkiveras: 2019-01-02
Protokoll justerat 2018-12-11
Anslag
Publicerad: 2018-12-11
Arkiveras: 2019-01-02
Anslag
Publicerad: 2018-12-11
Arkiveras: 2019-01-01
Anslag
Publicerad: 2018-12-07
Arkiveras: 2018-12-29
Anslag
Publicerad: 2018-12-07
Arkiveras: 2018-12-29
Anslag
Publicerad: 2018-12-07
Arkiveras: 2018-12-28
Anslag
Publicerad: 2018-12-04
Arkiveras: 2018-12-26
Protokoll
Anslag
Publicerad: 2018-12-04
Arkiveras: 2018-12-26
Anslag
Publicerad: 2018-12-03
Arkiveras: 2018-12-27
Anslag
Publicerad: 2018-12-03
Arkiveras: 2018-12-25
§ 69 Naturvårdspolicy för Alingsås kommun § 68 LONa-projekt 2019 Ängs- och betesmarksinventering
Anslag
Publicerad: 2018-11-29
Arkiveras: 2018-12-21
Anslag
Publicerad: 2018-11-29
Arkiveras: 2018-12-21
Anslag
Publicerad: 2018-11-28
Arkiveras: 2018-12-20
Anslag
Publicerad: 2018-11-27
Arkiveras: 2018-12-19
Protokoll justerat 2018-11-27
Anslag
Publicerad: 2018-11-27
Arkiveras: 2018-12-19
§ 198
Anslag
Publicerad: 2018-11-26
Arkiveras: 2018-12-18

Kungörelse

Kungörelse
Publicerad: 2018-12-03
Arkiveras: 2018-12-18