Digital anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 kommer Alingsås kommuns officiella anslagstavla finnas på Alingsas.se istället för den tidigare fysiska anslagstavlan i entrén i Rådhuset, Alingsås kommunledningskontor. I Rådhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda för att hitta anslagstavlan på Alingsas.se.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. Den nya kommunallagen träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Anslag

Anslag
Publicerad: 2019-02-21
Arkiveras: 2019-03-15
Anslag
Publicerad: 2019-02-21
Arkiveras: 2019-03-15
Anslag
Publicerad: 2019-02-20
Arkiveras: 2019-03-14
Anslag
Publicerad: 2019-02-19
Arkiveras: 2019-03-13
Anslag
Publicerad: 2019-02-19
Arkiveras: 2019-03-13
Anslag
Publicerad: 2019-02-19
Arkiveras: 2019-03-14
Omedelbar justering § 18 och § 23
Anslag
Publicerad: 2019-02-15
Arkiveras: 2019-03-12
Anslag
Publicerad: 2019-02-12
Arkiveras: 2019-03-06
§ 4 Uppdragsbeskrivning för Vattensamordningsgruppen § 5 Uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgruppen
Anslag
Publicerad: 2019-02-11
Arkiveras: 2019-03-05
Anslag
Publicerad: 2019-02-11
Arkiveras: 2019-03-05
Anslag
Publicerad: 2019-02-07
Arkiveras: 2019-02-22
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för äldrebostäder, dagcentral och hemtjänstlokaler. Hänsyn ska tas till intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljö. Förslaget...
Anslag
Publicerad: 2019-02-07
Arkiveras: 2019-03-01
Plan- och byggärenden
Anslag
Publicerad: 2019-02-07
Arkiveras: 2019-03-01
Tekniska ärenden
Anslag
Publicerad: 2019-02-06
Arkiveras: 2019-03-01
Anslag
Publicerad: 2019-02-06
Arkiveras: 2019-02-27
Anslag
Publicerad: 2019-02-06
Arkiveras: 2019-03-01
Anslag
Publicerad: 2019-02-04
Arkiveras: 2019-02-25
Anslag
Publicerad: 2019-02-04
Arkiveras: 2019-02-27
Anslag
Publicerad: 2019-01-30
Arkiveras: 2019-02-22

Kungörelse

Kungörelse
Publicerad: 2019-02-05
Arkiveras: 2019-02-28
Centrum 1:20 m fl Nybyggnad av bullerskyddsskärmar och rivning av befintliga bullerskydd (ärende 2016-0732) Till Samhällsbyggnadskontoret Alingsås har inkommit ansökan om bygglov för...
Kungörelse
Publicerad: 2019-02-18
Arkiveras: 2019-03-02