Verksamheter vid Sveagatan 8 C

Planområdet ligger i centrala Alingsås mellan Sveagatan och Göteborgsvägen. Planen medger handel, kontor, restaurang, bowlinghall och hotell. 

Samhällsbyggnadskontoret beslutade att anta detaljplanen för Verksamheter vid Sveagatan 8C den 19 juni 2012 och planen har nu vunnit Laga kraft 2013-03-05. Planen överensstämmer med kommunens översiktsplan. Planhandlingarna finns att ladda ner i pdf-format, se nedan.