Verksamheter vid Solgatan, Kv Hoppet

Planen möjliggör att Polishuset i Alingsås kan få mer kontorsutrymmen i bottenvåningen (och även en tydligare entré mot Norra Ström­gatan). 

Byggnadsnämnden i Alingsås har den 3 augusti 2010 §135 antagit "Ändring av  Detaljplan för Alingsås, Kvarteret Hoppet"

Planen vann laga kraft 7 september 2010.