Verksamheter vid Nygatan m.fl.

Planen innehåller dels byggrätt för en ny byggnad för handel i kvarteret Åkanten, dels skyddsbestämmelser för bl a Sagabiografen. Planen är en del i en planerad utbyggnad där det också ingår detaljplaner för Bryggaregatan, Plangatan 19 samt Parkering vid Stationsgatan.

Detaljplanen vann lagakraft 2007-07-18