Verksamheter vid E20/Hemsjövägen

Antagen

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 18 december 2012 §175 antagit "Detaljplan för Alingsås, Verksamheter vid E20/Ingared"

Detaljplanen vann lagakraft 9 januari 2012.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av ett nytt mindre verksamhetsområde i Ingared. Planen medger lättare industriverksamheter. Av de privata fastigheterna i området berörs INGARED 5.267.