bild på tak över befintlig isrink
Vision för sommaraktiviteter

Tak på idrottsplats i Stora Mellby

Planförslaget möjliggör att ett tak kan byggas över befintlig isrink på idrottsplatsen vid skolan i Stora Mellby.

Samhällsbyggnads­nämnden antog detaljplanen den 19 november 2018. Antagandebeslutet vann laga kraft den 15 december 2018. 

Upplysningar kan lämnas av handläggaren plan­arkitekt Hans Nerstu, tfn 0322-616258 på Samhällsbyggnads­kontoret.