Centrum
Centrum

Stadsskogen Centrum

Planen innehåller skola, matsal/restaurang, idrottshall och bostäder med butiker i bottenvåningen. Ett torg blir en naturlig mötesplats för stadsdelen. För utbyggnaden av bostäder i Stadsskogen finns en egen hemsida med mer information som du hittar här.

Detaljplanen vann lagakraft 2009-07-14