Industri m.m. vid Maskingatan 6

Ändring av detaljplan för Alingsås, industri m.m. vid Maskingatan 6.

Samhällsbyggnadsnämnen i Alingsås antog den 26 oktober 2015 § 139 "Ändring av detaljplan för Alingsås, Industri m.m. vid Maskingatan 6".

Detaljplanen vann laga kraft den 30 november 2015.

Planområdet ligger ca 2,2 km öster om Alingsås järnvägsstation och centrum. Förslaget syftar till att göra det möjligt att använda befintliga delar av lokaler till verksamhet med skrymmande varor samt detaljhandel med tillhörande caféverksamhet, dock inte dagligvaruhandel. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.