Idrott m.m. vid Mjörngatan

Planområdet ligger i Södra Noltorp, ca 0,5 km nordväst om Alingsås stadskärna.

Planen innehåller en utökad byggrät för idrott och nya parkerings platser.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 3 april 2012 § 49 antagit "Detaljplan för Alingsås, Idrott m.m. vid Mjörngatan"

Detaljplanen vann lagakraft 10 maj 2012.