Hemsjö kyrkskola
Hemsjö kyrkskola

Hemsjö kyrkskola & förskola

Planen ger möjlighet för skolan och förskolan att utöka sina verksamheter.

Samhällsbyggnadnämnden i Alingsås har den 18 december 2012 §180 antagit "Detaljplan för Hemsjö, Hemsjö kyrkskola och förskola"

Detaljplanen vann laga kraft 9 januari 2013. Planområdet ligger söder om kyrkan i Hemsjö.

Antagandehandlingarna finns att ladda ner nedtill på sidan och består av en plankarta (den juridiskt bindande handlingen) samt för att underlätta förståelsen också en illustrationskarta och en plan­beskriv­ning.