Fastighetsindelning vid Västra Långgatan 14-34

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås antog den 22 februari 2016 § 23 "Ändring av detaljplan för Alingsås, Fastighetsindelning vid Västra Långgatan 14-34".

Detljplanen vann lagakraft 20 juli 2016.

En fastighetsindelning (tidigare kallad tomtindelning) från 1942 hindrar fastighetsförändringar inom kvarteret Bladet. Syftet med denna ändring av detaljplan är därför att möjliggöra sådana fastighetsförändringar genom att upphäva bestämmelsen om fastighetsindelning.