Bild över Friluftsskolan
Bild över Friluftsskolan

Detaljplan för Västra Bodarna, Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14

Antagande Detaljplan för Bostäder vid Mossbergs väg, Friluftsskolan i Västra Bodarna.

Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 17 oktober 2016, § 174, antagit

Detaljplan för Västra Bodarna, Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14.

Detaljplanen vann lagakraft 22 november 2016.