Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24

Ändring av gällande detaljplan B167B

Samhällsbyggnadsnämnden har den 4 februari 2014 §9 antagit "Detaljplan för Långared, Ändring av Byggnadsplan B167B, Bostäder vid Tegelkärrsvägen 24"

Detaljplanen vann lagakraft 12 mars 2014.