Foto naturmiljö januari
Simmenäs januari 2012

Bostäder vid Simmenäsvägen, södra delen

Kungörelse

Kommunfullmäktige i Alingsås antog den 4 september 2013 § 125 "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Simmenäsvägen, södra delen"

Detaljplanen vann lagakraft 7 oktober 2013.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov alt. tfn till kommunens växel 0322-61 60 00 och fråga efter Bygglovsavdelningen.