Bostäder vid Prästgårdsvägen 3

Meddelande om Antagande, Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3

Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 14 december 2015, §174, antagit

Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Prästgårdsvägen 3”.

 

Detalplanen har varit överklagad (20160110).


Mark- och Miljödomstolen beslutade 2016-11-15 att avslå överklagandet. Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som 2017-02-02 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Detta innebär att Mark- och Miljödomstolens beslut står fast.

Detaljplanen har nu vunnit lagakraft 2 februari 2017.