Bostäder vid Norra Ringgatan 57

Planförslaget innebär att ett nytt bostadshus med 9 lägenheter kan byggas.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 26 mars 2013 §38 antagit "Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Norra Ringgatan 57"

Detaljplanen vann laga kraft 19 april 2013.

Enligt planen tillåts två våningar plus inredd vind. Genom att stycka av mark från två befintliga fastigheter kan en ny fastighet bildas för det nya huset.

Antagandehandlingarna finns för nedladdning längre ner på denna sida.