Bostäder vid Grankullegatan 55-59

Förslaget innehåller ca 30 bostäder i tre flerbostadshus i stadsdelen Stadsskogen, 3 km sydväst om Alingsås stadskärna.

Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås antog den 24 augusti 2015
§ 96 "Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Grankullegatan 55-59".

Detaljplanen vann lagakraft 21 september 2015.

Planområdet ligger i stadsdelen Stadsskogen. Förslaget innehåller ca 30 lägenheter fördelat på tre huskroppar. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Vid frågor gällande byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på http://www.alingsas.se/bygglov
alt. Kommunens växel på tfn 0322-61 60 00