Bostäder m.m. vid N Strömgatan

Planen möjliggör en komplettering med nya flerbostadshus inom kvarteret Kristina samt specificerar befintliga fastigheters användningsområden. Planområdet ligger i Alingsås stadskärna vid Stora Torget.

Planen vann laga kraft i maj 2010.

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.