Bostäder m.m. söder om Stadsskogsgatan

Detaljplanen avser att utveckla den södra sidan av centrumdelen i Stadsskogen. Planområdet har tidigare ingått i en detaljplan för hela centrumdelen som ställdes ut under februari-mars 2009. Inför antagandet delades planen i två delar på grund av att ytterligare studier bedömdes nödvändiga för området söder om Stadsskogsgatan avseende byggnadshöjder och trafiklösningar. Detaljplanen för området norr om Stadsskogsgatan antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft under hösten 2009.

 

Denna detaljplan omfattar den södra delen och har vunnit laga kraft sommaren 2010. 

 

Vid frågor om byggande inom detta område kontakta Bygglovsavdelningen på https://www.alingsas.se/bygglov » alt. tfn till kommunens växel 0322-616000 och fråga efter Bygglovsavdelningen.