tre personer samtalar

Stöd vid demenssjukdom

Demensvården i kommunen syftar till att ge en god omsorg om personen, att stödja närstående samt att öka kunskapen om demenssjukdom, både hos närstående och hos kommunens vård- och omsorgspersonal.

Eternellens dagverksamhet

På Eternellen bedrivs en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten vänder sig till invånare i Alingsås kommun som bor hemma och har en konstaterad demenssjukdom. Dagverksamheten ger möjlighet att klara av att bo kvar hemma. Eternellens personal ger även stöd till närstående. Ansökan till dagverksamheten sker via kommunens biståndshandläggare.

Eternellen bedriver sedan maj 2017 sin verksamhet på Hagagården, Noltorps Centrum 8.

Fridhem

Träffpunkt Fridhem startade 2014 och bedriver sin verksamhet på Hagagården. Den är ett samarbete mellan dagverksamheten Eternellen och Träffpunktsverksamheten på Hagagården. De träffas på torsdagar 9.00-15.00

På Fridhem finns utrymme för en verksamhet för 6 personer och aktiviteterna kan vara promenader, spelaktiviteter, musik, socialt umgänge i allmänhet m.m. Här finns bl.a. tillgång till det fina rummet "Fridhem" som är möblerat enligt en stil som för tankarna tillbaka till 50-60 talet.

För att få en plats i denna verksamheten skall man ha en utredd demenssjukdom.

Platserna är inte biståndsbedömda men personer som blir aktuella för verksamheten kommer dit genom en kontakt med kommunens demenssjuköterska Per-Olof Åström. Den senare är också koordinator för verksamheten.

 

Stödperson vid demenssjukdom

Alingsås kommun erbjuder personer med demenssjukdom och anhöriga en personlig stödperson. Syftet är att erbjuda råd och information i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och på ett enkelt sätt ge kunskap om vilka stödinsatser som finns att få.

Stödpersonen är utbildad undersköterska med spetsutbildning i demens och har goda kunskaper om vilken hjälp som finns för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det är helt avgiftsfritt att ha en stödperson och det krävs inget biståndsbeslut. Stödpersonerna gör även hembesök.

Kommunens demenssjuksköterska, Per-Olof Åström, förmedlar kontakten med en stödperson. Se kontaktuppgifter nedan.  

Demenssjuksköterska

Kommunens demenssjuksköterska arbetar med information, stöd och handledning för närstående och personal och är delaktig i demensutredningar. Demenssjuksköterskan har ett nära samarbete med biståndshandläggare, sjuksköterskor och övrig personal.

För mer information kontakta kommunens demenssjuksköterska Per-Olof Åström, telefon 0322-61 68 77, e-post per-olof [dot] astrom [at] alingsas [dot] se eller biståndshandläggare via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 mellan klockan 8.30 till 9.30.

Demensprogram

Ett program för vård och omsorg vid demenssjukdom har tagits fram av Vård- och omsorgsförvaltningen. Detta ska fungera som ett underlag och stöd för beslutsfattare i styrning och ledning av verksamheterna. Ytterligare ett mål är att alla yrkesgrupper som arbetar med vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga ska använda programmet som informationskälla i sitt dagliga arbete.

Svenskt Demenscentrum

Tillhörande information