bildkollage yrken

Daglig verksamhet - jobb för dig som har funktionsnedsättning

Du kan få plats i daglig verksamhet utifrån dina behov. Du kan börja i daglig verksamhet efter att du har gått ur skolan, om du inte har möjlighet att få ett vanligt jobb på grund av din funktionsnedsättning. 

För att få beslut om daglig verksamhet kontaktar du socialsekreterare på Myndighetsagvdelningen LSS.

Meningsfullt arbete

Målet med daglig verksamhet är att du ska få något meningsfullt att arbeta med. Vi ger dig stöd när du behöver det.

Värdegrund - såhär tänker vi

  • alla människor har lika värde
  • alla är unika och kan utvecklas
  • alla har rätt att mötas med respekt

Vad passar dig?

Alingsås kommuns dagliga verksamheter är anpassade efter deltagarnas behov och intressen. I verksamheterna finns grupper som har olika uppdrag.

Våra dagliga verksamheter finner du i menyn till vänster.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för kost i daglig verksamhet, om du inte har med dig lunchlåda.

Kontakt

Frågor om ansökan och beslut om daglig verksamhet - kontakta Enheten för funktionsstöd.

Har du frågor om de olika dagliga verksamheterna och deras inriktning kan du kontakta enhetscheferna för daglig verksamhet.

Information om ansökan och beslut - med ansökningsblankett.