Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

1/7 Tillsyn av trängsel på serveringar

Kommersiella verksamheter som serverar mat eller annan förtäring, till exempel restauranger, caféer och barer där gästerna kan sitta och äta, antingen inomhus eller utomhus har skyldighet att förhindra smittspridning av covid-19.

Texten uppdaterad 2020-07-15

Riksdagen har beslutat om en lag som gäller från 1 juli 2020 och året ut. Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram en föreskrift som innehåller mer detaljerade anvisningar. Den träder i kraft under vecka 28. Som tidigare gäller att verksamheterna ska ha rutiner som gör att det inte blir trängsel i köer, vid bufféer, bord och bardiskar. Det ska vara möjligt för besökare att hålla avstånd till varandra.

Nya regler

Den nya lagen gäller från 1 juli 2020 och ersätter tidigare föreskrifter. Det är kommunens inspektörer som gör tillsynen. Om verksamheten inte följer lagen och Folkhälsomyndighetens anvisningar kan miljöskyddsnämnden i kommunen besluta om åtgärder, med eller utan vite och även att förbjuda verksamheten om det är mycket stor risk för smittspridning.

Vad gör Miljöskyddskontoret?

Miljöskyddskontorets inspektörer har under våren besökt flertalet restauranger och caféer. Vid besöken har de tittat på vad verksamheten redan gjort för att undvika trängsel och gett råd i de fall det finns mer att göra för att uppfylla kraven. Miljöskyddskontoret kommer att fortsätta med kontroller under hela sommaren. Verksamheter där det finns störst risk för trängsel när det är varmt eller många har semester kommer att prioriteras. 

Vad är tillåtet?

Det kommer frågor både från allmänheten och verksamhetsutövarna om sällskap som vill sitta ihop. Det är tillåtet för sällskap att sitta ihop. Verksamhetsutövarens ansvar är att se till att de som inte tillhör ett sällskap ska ha möjlighet att kunna hålla avstånd till övriga besökare. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla att alltid tänka på att hålla avstånd så mycket som möjligt. Bufféer är inte heller förbjudna men även där gäller att besökare har möjlighet att hålla avstånd. Det kommer också frågor om varför alla serveringsställen inte gör lika. Erfarenheter från kontrollerna är att varje ställe har sina förutsättningar, både vad gäller lokaler och antal gäster – därför blir inte lösningarna exakt lika överallt.

Exempel på bra åtgärder som verksamheterna kan göra:

• Markera på golvet så att det är lättare för besökarna att hålla köer glesa

• Minska antal bord eller stolar alternativt spärra av vissa bord och stolar om inredningen är fast. Glöm inte uteserveringen!

• Det är också mycket bra att ordna ett naturligt flöde i lokalen så att gästerna kan röra sig utan att behöva gå förbi varandra flera gånger när de t ex ska beställa, ta mat, sätta sig osv. 

• Informera via skyltar om att hålla avstånd

Bestämmelser

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att förhindra smitta av covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrift

Allmänna råd om allas ansvar 

Alingsås kommun