färgpennor

COPE föräldrautbildning

Få Inspiration, kunskap och energi tillsammans med andra föräldrar.

COPE - Community Parent Education Program

COPE är föräldrautbildning i grupp. Utifrån olika teman träffas föräldrar och utbildade gruppledare för diskussion kring föräldraskapet vid 8 tillfällen. Utbildningen är kostnadsfri, barnvakt finns för utbildningen COPE Barn (Föräldrar med barn 3–12 år). Vi bjuder alltid på smörgåsfika. 
 

Grundtanken i COPE föräldrautbildning är att du som förälder är expert på ditt eget barn. Alla föräldrar kan behöva påfyllning av idéer och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Föräldrautbildningen ger dig möjlighet att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. Det kan röra sig om hur du uppmuntrar på ett medvetet sätt eller hur du kan förebygga och hantera konflikter och svåra situationer.  

COPE föräldrautbildningar i Alingsås

COPE Barn - för dig som har barn 3–12 år
COPE Tonår - för dig som har ungdomar 13–18 år

Länkar

 

COPE i media