Kontakt: Centrum 7-9

Gustav Adolfskolan

Tf Rektor
Kerstin Sondefors: 0322-61 64 01

Skoladministratör
Lena Gunnarsson: 0322-61 64 00

Nolhagaskolan

Rektor
Märta von Feilitzen: 0322-61 64 63

Skoladministratör
Sara Tadayon: 0322-61 64 33

Biträdande rektor/Rektor grundsärskola
Kristian Thörnqvist: 0322-61 70 68

Östlyckeskolan

Rektor
Karin Berndtsson Brambo: 0322-61 64 68

Skoladministratör
Marjatta Andersson: 0322- 61 64 71
Gunilla Olofsson: 0708-67 05 31