Sfi-kurser

Introkurs

Vi erbjuder en 6 veckors introkurs för nya elever på sfi. Du lär dig vardagsord och fraser med fokus på kommunikation. Syftet är att få en snabbstart in i svenskan och en förberedelse för övriga kurser. Efter 6 veckor har du ett kartläggningssamtal med tolk, introläraren och vår SYV (studie- och yrkesvägledare). Vi skriver en individuell studieplan för dina sfi-studier och du placeras in på passande kurs.

Sammanhållna studievägar från 8 augusti 2017

Studievägar på SFI

Från den 8 augusti 2017 gäller nya studievägar. Avsikten är att studievägarna ska vara mer målgruppsanpassade och sammanhållna. Skolverket har därför tagit fram nya kurskoder.

Studievägar

Studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål samt visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. En elev börjar sina studier inom den studieväg och kurs som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. En elev kan avsluta utbildningen efter respektive kurs, men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

  • Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
  • Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera.

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs eleven bör börja på utgår ifrån en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för att uppfylla kraven. 

Kurskoder

De nya kurskoderna ska användas för elever som börjar studera inom sfi från den 8 augusti 2017.

Om en elev sedan tidigare är inskriven inom sfi och ska börja en ny kurs ska de nya kurskoderna användas. 

Exempel:
En elev läser sedan tidigare på studieväg 2, har avslutat kurs B och ska nu börja läsa kurs C. För kurs C ska nu den nya kurskoden för kurs C studieväg 2 användas. Detta gäller under förutsättning att eleven inte byter studieväg.