.NET- och webbutvecklare

Programmering är ett kreativt yrke och ditt arbete kommer ha stort värde för de som ska använda de IT-system du utvecklar. Alingsåsföretag ser stora behov - så passa på att läsa utbildningen som startar hösten 2020.

Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, stort som litet. Den som är kunnig inom systemutveckling har en kompetens som kommer fortsätta vara efterfrågad på arbetsmarknaden oavsett hur konjunkturen svänger.

Programmering är ett kreativt yrke. Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt.

Under yrkeshögskoleutbildningen arbetar du i Microsofts utvecklingsplattform .NET med programmeringsspråket C#. Du lär dig även webbutveckling, samt får en första värdefull arbetslivserfarenhet genom kurserna LIA 1 och LIA 2. Utbildningen genomförs i samarbete med spännande IT-företag i regionen.

Alingsåsföretag ser stora behov

Iver, Postnord Strålfors och Sigma är några av de Alingsåsföretag som har uttryckt intresse för att ta emot studenterna under deras praktik. 

— Vi ser ett ständigt behov av att anställa programmerare. Vi vill kunna bibehålla kompetensen i Alingsås när det gäller programmering. Därför är den här typen av samverkan mellan Campus Alingsås och oss företag väldigt roligt att arbeta med, säger Katarina Johansson som är ansvarig för utvecklingen av digitala tjänster på Postnord Strålfors i Alingsås.

—Det här är jättebra, vi har ett stor behov av att anställa inom området, så vi är väldigt positiva till det här samarbetet med kommunen och tycker att det är jätteroligt och hoppas att det här leder till att fler av eleverna kan börja jobba hos oss efter avslutad utbildning, säger Emelie Ahlberg som är HR-assistent på Iver i Alingsås.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start augusti 2020
 • Behörighetsgivande förutbildning Startdatum publiceras senare
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal och Alingsås
  Du genomför dina studier på Campus Alingsås och deltar i videosänd undervisning från Campus Mölndal. Vissa dagar är du på plats i Mölndal.
 • Antal platser 20 st
 • LIA 24 veckor (praktik)

Under utbildningen

Du får en gedigen grundutbildning inom objektorienterad programmering med C# som huvudspråk, för att kunna arbeta som systemutvecklare i Microsofts .NET-plattform. I utbildningen ingår även avancerad webbutveckling med HTML, JavaScript, PHP och CSS.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen.

Under utbildningens andra år ingår två 12-veckors praktikperioder (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter. 

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

 • Objektorienterad programmering i C#, 50 yh-p
 • Webbutveckling, 50 yh-p
 • Datalogi, 20 yh-p
 • Agil systemutveckling, 15 yh-p
 • Databasutveckling, 25 yh-p
 • Systemutveckling i .NET, 40 yh-p
 • Webbutveckling inriktning ramverk, 30 yh-p
 • LIA 1, Lärande i arbete, 60 yh-p
 • Test och kvalitetssäkring, 20 yh-p
 • LIA 2, Lärande i arbete, 60 yh-p
 • Examensarbete, 30 yh-p

Efter utbildningen

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk.Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är systemutvecklare, .NET-utvecklare, webbutvecklare och front- eller backendutvecklare.Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.Med några års erfarenhet har du också goda möjligheter att starta eget.

Om branschen

Samhället går allt mer mot digitala lösningar, vilket gör att den starkaste tillväxten just nu sker i den digitala sektorn. Så gott som alla företag och hela den offentliga sektorn befinner sig mitt i ett omfattande digitaliseringsprojekt. Resultatet blir att efterfrågan på kompetens inom data och IT ökar. Det är inte bara renodlade IT-bolag som rekryterar IT-kompetens, det gör alla branscher.Kompetensbristen är ett problem som begränsar och bromsar IT-branschens möjlighet att lösa kundernas behov. C#/.NET är ett av de viktigaste och vanligaste språken. Systemutvecklare inom .NET har en affärskritisk betydelse för många företag i dagens samhälle, vilket innebär att även i en lågkonjunktur kommer efterfrågan på .NET-utvecklare fortsätta vara stor.

Är du behörig att söka?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler här.

Ansökan

15 februari - 15 maj 2020

Du ansöker till utbildningen via Campus Mölndal och yh-antagning.se

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring YH-utbildningen? Kontakta då utbildningsledaren för utbildningen.

Campus Mölndal
Anna Frejinger
Utbildningsledare
0765-17 61 41
anna [dot] frejinger [at] molndal [dot] se

Campus Alingsås
0322-61 67 52, 61 66 65
campus [at] alingsas [dot] se 

Läs mer om utbildningen här

https://www.molndal.se/campus-molndal/utbildningar/yrkeshogskola/net--och-webbutvecklare.html