Lärare

Kontaktuppgifter till lärare som arbetar på Campus Alingsås.

Anna Canemark
Svenska, svenska som andraspråk
E-post: anna [dot] canemark [at] alingsas [dot] se

Annajoline Hellsvik 
Svenska för invandrare
E-post: annajoline [dot] hellsvik [at] alingsas [dot] se  

Anna-Karin Westman
Särskild utbildning för vuxna
E-post: anna-karin [dot] westman [at] alingsas [dot] se 

Anneli Sturk
Svenska för invandrare
E-post: anneli [dot] sturk [at] alingsas [dot] se

Anette Larsson
Specialpedagog
E-post: anette [dot] 1 [dot] larsson [at] alingsas [dot] se 

Annika Hed
Svenska för invandrare
E-post: annika [dot] hed [at] alingsas [dot] se

Annika Johansson
Vård- och omsorg
E-post: annika [dot] l [dot] johansson [at] alingsas [dot] se

Christian Wiberg
Matematik
E-post: christian [dot] wiberg [at] alingsas [dot] se

Elixander Chamoun
Engelska, matematik
E-post: elixander [dot] chamoun [at] alingsas [dot] se

Eva Lennermo
Svenska för invandrare
E-post: eva [dot] lennermo [at] alingsas [dot] se

Gunnel Eklund
Svenska för invandrare
E-post: gunnel [dot] eklund [at] alingsas [dot] se

Henrik Krondahl
Naturvetenskapliga ämnen, matematik
E-post: henrik [dot] krondahl [at] alingsas [dot] se

John Claesson
Engelska, svenska och svenska som andraspråk
E-post: john [dot] claesson [at] alingsas [dot] se

John Hillberg
Plåt- & svetsteknik
E-post: john [dot] hillberg [at] alingsas [dot] se 

Jonna Lindberg
Svenska för invandrare
E-post: jonna [dot] lindberg [at] alingsas [dot] se 

Katharina Englund
Vård- och omsorg
E-post: katharina [dot] englund [at] alingsas [dot] se

Kristina Stigberg
Vård- och omsorg
E-post: kristina [dot] stigberg [at] alingsas [dot] se 

Lena Björnholm
Svenska för invandrare, engelska
E-post: lena [dot] bjornholm [at] alingsas [dot] se

Maria Oskarsson
Vård- och omsorg
E-post: maria [dot] oskarsson [at] alingsas [dot] se 

Marie Fryer 
Svenska för invandrare
E-post: marie [dot] fryer [at] alingsas [dot] se 

Noëlle Hörnquist
Svenska för invandrare 
E-post: noelle [dot] hornquist [at] alingsas [dot] se

Patrick Lion
Samhällsvetenskapliga ämnen
E-post: patrick [dot] lion [at] alingsas [dot] se 

Sara Thunberg
Vård- och omsorg
E-post: sara [dot] thunberg [at] alingsas [dot] se