Java- och webbutvecklare

Är du intresserad av IT och programmering? Programmering är ett kreativt yrke. Ditt arbete kommer ha stort värde för de som ska använda de IT-system du utvecklar.

Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt. Minst lika viktigt är kommunikation och samarbetsförmåga, samt förståelse för användarens behov.

Under utbildningen får du en gedigen grundläggande kompetens inom Java- och webbutveckling, samt en första värdefull arbetslivserfarenhet genom kurserna LIA 1 och LIA 2. Utbildningen genomförs i samarbete med IT-företag i regionen.

Alingsåsföretag ser stora behov

Candidator, Postnord Strålfors och Sigma är några av de Alingsåsföretag som har uttryckt intresse för att ta emot studenterna under deras praktik. 

— Vi ser ett ständigt behov av att anställa programmerare. Vi vill kunna bibehålla kompetensen i Alingsås när det gäller programmering. Därför är den här typen av samverkan mellan Campus Alingsås och oss företag väldigt roligt att arbeta med, säger Katarina Johansson som är ansvarig för utvecklingen av digitala tjänster på Postnord Strålfors i Alingsås.

—Det här är jättebra, vi har ett stor behov av att anställa inom området, så vi är väldigt positiva till det här samarbetet med kommunen och tycker att det är jätteroligt och hoppas att det här leder till att fler av eleverna kan börja jobba hos oss efter avslutad utbildning, säger Emelie Ahlberg som är HR-assistent på Candidator i Alingsås.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start augusti 2019
 • Behörighetsgivande förutbildning Startdatum publiceras senare
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal och Alingsås
  Du genomför dina studier på Campus Alingsås och deltar i videosänd undervisning från Campus Mölndal. Vissa dagar är du på plats i Mölndal.
 • Antal platser 20 st
 • LIA 24 veckor (praktik)

Under utbildningen

Under YH-utbildningen Java- och webbutvecklare får du lära dig objektorienterad programmering med Java som språk och webbutveckling, med HTML, CSS, JavaScript och PHP.

För att kunna utveckla mer avancerade system får du utbildning i databashantering och Java Enterprise. Inom webbprogrammeringen lär du dig använda så kallade webbtjänster (web services) och olika JavaScript-ramverk som till exempel Jquery, Angular och Node.

Under YH-utbildningen kommer du även att få lära dig versionshantering, utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen. Ett agilt arbetssätt med fokus på Scrum ingår också i utbildningen där du blir Java- och webbutvecklare.

Under YH-utbildningen varvas praktiska och laborativa moment med teoretiska studier. Kurserna LIA 1 och LIA 2 är praktik och förlagda till företag. Under din praktik lär du dig genom att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

 • Objektorienterad programmering, 50 p
 • Datalogi, 20 p
 • Databasutveckling, 25 p
 • Webbutveckling inkl. ramverk, 30 p
 • Test och kvalitetssäkring, 20 p
 • Examensarbete, 30 p
 • Lärande i arbete 2, 60 p
 • Lärande i arbete 1, 60 p
 • Java Enterprise, 40 p
 • Agil systemutveckling, 15 p
 • Webbutveckling, 50 p

Efter utbildningen

Med en yrkeshögskoleexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på webb- och systemutvecklare är stor. Många IT-företag har svårt att rekrytera medarbetare som är duktiga på Java, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Exempel på yrkesroller som YH-utbildningen Java- och webbutvecklare leder till är programmerare, javautvecklare, webbutvecklare och front- eller backend-utvecklare.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Med några års erfarenhet har du också goda möjligheter att starta eget.

Om branschen

Automatisering och digitalisering håller på att förändra hela arbetsmarknaden. Inget bolag kan utveckla produkter eller tjänster utan tillgång till digital kompetens. Efterfrågan på duktiga utvecklare är stor, inte bara hos de traditionella IT-företagen utan även inom den offentliga sektorn och i så gott som alla stora och medelstora bolag.

De största arbetsgivarna inom IT-branschen är konsultbolag till exempel Cap Gemini, Evry, Dfind och CGI. Som konsult hyrs du ut till något annat företag under en kortare eller längre period. Stora kunder till konsultbolagen är till exempel Volvo, Ericsson och Telia. Det finns också flera företag i regionen som arbetar med egen utveckling (in-house). Hit hör till exempel Lindex som är baserat i regionen, men även många mindre och inte lika välkända bolag.

Har du kompetens inom programmering kommer du att vara så eftertraktad att du har stor möjlighet att själv välja vilken typ av företag du vill arbeta för.

Är du behörig att söka?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler här.

Ansökan

15 februari - 15 maj 2019

Du ansöker till utbildningen via Campus Mölndal och yh-antagning.se
https://apply.yh-antagning.se/to/molndal/ht2019/4

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring YH-utbildningen? Kontakta då utbildningsledaren för utbildningen.

Campus Mölndal
Rickard Hagerberg
Verksamhetsutvecklare
0700-32 68 52
rickard [dot] hagerberg [at] molndal [dot] se

Campus Alingsås
0322-61 67 52, 61 66 65
campus [at] alingsas [dot] se 

Läs mer om utbildningen här

https://www.molndal.se/campus-molndal/utbildningar/yrkeshogskola/java--och-webbutvecklare.html