Butikschef

Handelsekonomiprogrammet - hösten 2019

Handelsekonomiprogrammet ger dig som student färdigheter att jobba med att organisera, utveckla och driva företag inom detaljhandeln och handelsrelaterade branscher. Programmet ger dig en bred och användbar kunskapsbas inom företagsekonomi med spetskunskaper inom handelsekonomiområdet.

Flera av de nischade kurserna är handelsinriktade där kunskap kring handelns utformning, utveckling, utmaningar, sortiment samt konsumentbeteende. Dina framtida arbetsområden kommer förmodligen vara inom handel, ekonomi, marknadsföring och ledarskap.

Enligt branschorganisationen Svensk Handel står Svensk detaljhandel inför stora utmaningar de närmaste tio till tjugo åren. Det pågår en accelererande förändring från traditionell detaljhandel i fysiska butiker till E-handel där konkurrensen från utländska företag blir allt starkare. Behovet av mer utbildad personal med kunskaper om dessa förändringar och hur dessa ska hanteras kommer att öka. Detta gör att arbetsutsikterna efter avslutad utbildning är goda.

Vad kan jag arbeta med?

Programmet ger dig en bred kompetens inom marknadsföring och företagsledning. Efter utbildningen kommer du att kunna jobba med mer kvalificerade uppgifter inom handeln samt inom olika marknadsförings- och ekonomifunktioner. Tidigare studenter jobbar idag som butikschefer, kedjekoordinatorer, sortimentsansvariga på större handelskedjor, bankrådgivare, logistikansvariga och andra relevanta jobb inom främst detaljhandeln.

Vad läser du?

Det första året läser du grund- och påbyggnadskurser relaterade till detaljhandeln inom marknadsföring, redovisning, ekonomistyrning, juridik och företagsledning. Andra året läser du affärsutveckling, säljteknik, kommunikation, företagsledning och logistik. Året avslutas med en kurs om senaste trender inom detaljhandeln.

Under det tredje året, som du läser på Högskolan i Skövde, fördjupar du dig inom management och marknadsföring; du läser kurser inom retail marketing, retail management, tjänstemarknadsföring, digital marknadsföring och hållbarhet. Den sista terminen skriver du ditt examensarbete.

Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid något av högskolans så kallade partneruniversitet. Detta gör du lämpligast under din fjärde termin. Då läser du motsvarande kurs utomlands och får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen.

Utbildningens upplägg

Hösten 2019 erbjuds programmet på lärcentrum på Campus Alingsås, där du läser de två första åren. Det tredje året läser du på campus vid Högskolan i Skövde. Räkna med att du under utbildningens två första år behöver åka till ditt lärcentrum minst två dagar per vecka och under det tredje året flera gånger i veckan till Skövde.

Partnerbutiker

Till Handelsekonomiprogrammet är 30 partnerbutiker knutna. Partnerbutikerna får besök av mindre studentgrupper 2–4 gånger per år. På detta sätt får studenterna ta del av den stora erfarenhet som butikschefer ute i butikerna har samtidigt som butikscheferna får chans att träffa unga, nyfikna studenter som brinner för att komma ut och arbeta inom handeln. Partnerbutikerna ska var så olika som möjligt när det gäller ägandeförhållande, storlek och bransch.

Ansökan

Sista dag för ansökan är den 15 april och görs via www.antagning.se
Ansökan öppnar den 15 mars.

Ansökningskod HS-61211

Fakta om programmet

Utbildningen startar hösten 2019 och omfattar 180 hp (3 år) på heltid.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudinriktning företagsekonomi. 

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Sh 1b/1a1+1a2, En 6 och Ma 2a/2b/2c, alternativt Sh A, En B och Ma B.

Utbildningen ges i samverkan med Högskolan i Skövde

Här kan du läsa mer om programmet. 

Kontakt vid frågor

Campus Alingsås
Utbildningens Hus
Östra Ringgatan 16
Alingsås
Tel: 0322-61 67 52
E-post: campus [at] alingsas [dot] se

Högskolan i Skövde
Programansvarig Jan Sedenka
jan [dot] sedenka [at] his [dot] se