Diagnostekniker med dator

Diagnostekniker fordon

Det här är en yrkeshögskoleutbildning på 1 år, för dig som vill utbilda dig till specialiserad tekniker inom fordonsbranschen.

Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är idag en mycket stor utmaning för branschen. Moderna bilar är komplexa och problemen är inte alltid mekaniska. Olika produkter och tjänster i bilen är sammankopplade med varandra på ett sätt som ställer höga krav på teknikernas problemlösningsförmåga.

Läs en utbildning och lär dig behärska den nya tekniken i dagens moderna fordon. Det handlar om drivmedel, systemkompetens, el, elektronik och felsökning via dator. Men också om servicekänsla och kommunikationsförmåga. Utbildningen tar även upp den senaste tekniken bakom uppkopplade och självkörande fordon liksom för elektrifierade fordon som blir mer och mer vanliga.

Yrkesroll

Diagnostekniker fordon

Studieperiod

2019-09-02 - 2020-06-05

Samarbeten

Bil-Nilsson i Alingsås, Börjessons bil i Alingsås AB, Lindströms Bil Alingsås,
Autocom Diagnostic Partner AB, Axima Grästorp, Brandt Fordon i Skaraborg, Carpart, Gustaf E Bil, Hedin Bil, Hüllert, Härene Bil, Kia, Lidbil, Lidköpings Biltjänst, Nobina Sverige AB, Stendahls Bil AB, Swedish Agro Machine, Toveks Bil, Toyota Motor Trend AB.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Utbildningens upplägg

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg i Lidköping med sändning till Alingsås, Vänersborg och Falköping. Praktiska moment kommer i huvudsak att genomföras på plats i Lidköping ca. 1-2 dagar/vecka.

Utbildningsinnehåll

- Arbetsmiljö och säkerhet, 10 p
- Diagnos och mätverktyg, 50 p
- Elintegration och kommunikation, 20 p
- Examensarbete, 10 p
- Felanalys olika tekniker, 10 p
- Fordonsel, delsystem och integration, 20 p
- Kommunikation och affärsmannaskap, 10 p
- LIA 1, 20 p
- LIA 2, 40 p
- Yrkesengelska, 10 p

Viss del av utbildningen bedrivs på engelska, för att du ska kunna utveckla dina kunskaper i språket för att hantera manualer och förstå fackuttryck.

LIA - lärande i arbete

En del av dina studier kommer att vara förlagda till en arbetsplats på så kallad LIA, Lärande i arbete. Under LIA-perioderna kommer du att få en förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter samt att du får möjlighet att skapa ett viktigt nätverk inför kommande anställning.

Vad är en YH-utbildning

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan på deras hemsida: www.yrkeshogskolan.se

Ansökan

15 februari - 15 maj 2019

Du ansöker till utbildningen via Campus Lidköping och yh-antagning.se
https://apply.yh-antagning.se/to/lidkoping/ht2019/1

Komplettering av betyg för pågående studier: kontakta veronika [dot] palmborg [at] lidkoping [dot] se

Komplettering väljer du att göra via yh-antagning.se

Antagningsbesked skickas ut via yh-antagning.se

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs

Betyg E/G/3 i följande kurser:
Fordonsteknik – introduktion eller
Teknik 1 eller
Datorteknik 1a och Mekatronik 1 eller
Elektormekanik och Mekatronik 1
eller motsvarande

Preparandutbildning - om du saknar förkunskaper

För dig som vill läsa utbildningen men som inte uppfyller grundläggande och särskilda förkunskaper, kontakta utbildningsledare Veronika Palmborg 
veronika [dot] palmborg [at] lidkoping [dot] se

Preparandutbildningen kommer att ges under vecka 17-19 2019.

 

Tillhörande information