Byggarbetsplats
Foto: Folkuniversitetet

Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Ingen ny start hösten 2017.

För att klara de energimål som är uppsatta för 2020, då alla nyproducerade hus måste vara nära nollenergihus, startade Folkuniversitetet i samarbete med Alingsås kommun, Passivhuscentrum och flertalet företag inom byggbranschen hösten 2013 YH-utbildningen ”Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande”.

Nu har de tillsammans och i hård konkurrens fått förtroendet från Myndigheten för yrkeshögskolan att fortsätta driva och utveckla utbildningen i ytterligare två utbildningsomgångar.

Myndigheten för Yrkeshögskolan fick i höstas in 1 337 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Det är nytt rekord och en ökning med 13 procent sedan förra året och konkurrensen om vilka utbildningar som beviljats start har varit extra hård. Totalt godkändes endast 358 av utbildningarna, ca 25 procent.

- Mycket positivt att det trots den stenhårda konkurrensen kommer fortsätta utbildas byggproduktionsingenjörer i Alingsås med kompetens inom hållbart byggande. En stor efterfrågan på ingenjörer generellt inom byggbranschen i kombination med allt större krav på energieffektiviseringar gör att denna utbildning ligger helt rätt i tiden.

För Alingsås del är detta en möjlighet till fortsatt förstärkning av arbetet för att nå en långsiktig hållbar utveckling, säger André Essebro, Utbildningssamordnare på Campus Alingsås.

Från år 2020 ska nyproducerade hus uppfylla kravet på minimalt energibehov

Som utbildad byggproduktionsingenjör med kunskapen att bygga hållbart blir du attraktiv på framtidens arbetsmarknad.

Specialist på energieffektivt byggande

Efter examen har du kompetens för att arbeta som byggproduktionsingenjör och som arbetsledare på ett bygge. Du har dessutom kunskaper som gör dig till specialist inom energieffektivt, hållbart byggande.

Stora möjligheter på arbetsmarknaden

I dagsläget finns det ett växande intresse för hållbart byggande. Det är många projekt på gång, och utbildningsbehoven inom branschen är stora. Byggproduktionsingenjör inom hållbart byggande är en mycket eftertraktad yrkesroll. På den här utbildningen får du kompetens som skapar möjligheter på framtidens arbetsmarknad.

Fakta

Utbildningen är ett samarbete mellan Campus Alingsås och Folkuniversitetet i Göteborg. Folkuniversitetet är utbildningsanordnare men utbildningen förläggs till Alingsås. 

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Byggproduktionsingenjör
  • Byggnadsingenjör
  • Arbetsledare bygg och anläggning
  • Projektledare bygg och anläggning
  • Hållbarhetsingenjör

Sista ansökningsdag

2016-05-15

Utbildningsstart

2016-09-05

Omfattning

2år, 400 Yhp

Studietakt

Heltid

Antal platser

25

Antal veckor LIA - Lärande i arbete

21