Butikschef

Butikschefsprogrammet

Tycker du om att arbeta med människor, försäljning och service? Efteranmälan till programmet öppnar den 15 juli 2018.

Då kan Butikschefsprogrammet vara något för dig. 

Som butikschef är din vardag fylld av möten med kunder, leverantörer och personal. Du arbetar med ekonomi, logistik, marknadsföring och ledarskap. Detta program ger dig en bred och användbar kunskapsbas. 

Programmet ger dig en bred kompetens inom företagsledning och marknadsföring. Efter utbildningen kommer du att kunna jobba med mer kvalificerade uppgifter inom handeln samt med olika marknadsförings- och ekonomifunktioner.

Efter examen kan du jobba som butikschef inom en rad olika branscher. Även många andra befattningar inom handeln är möjlig liksom att starta eget företag.

Enligt branschorganisationen Svensk Handel har den privata konsumtionen uppvisat en god utveckling de senaste åren och under de närmaste åren väntas en stigande sysselsättning inom handeln. Detaljhandeln satsar offensivt på nyetableringar.

Vad läser du?

Det första året läser du grund- och påbyggnadskurser inom marknadsföring, butiksekonomi, juridik och företagsledarskap. Andra året läser du affärsutveckling,  säljteknik, kommunikation, företagsledning och logistik. Året avslutas med en kurs om senaste trender inom detaljhandel.

Under det tredje året, som du läser på Högskolan i Skövde, fördjupar du dig inom management och marknadsföring. Du läser kurser inom retail marketing, retail management, tjänstemarknadsföring, digital marknadsföring och hållbarhet. Den sista terminen skriver du ditt examensarbete.

Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid något av Högskolans så kallade partneruniversitet. Detta gör du lämpligast under din fjärde termin. Då läser du motsvarande kurs utomlands och får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen.

Hur läser du?

Undervisningen genomförs med inspelade föreläsningar, videokonferenser och handledning i virtuella rum på Internet. Du kommer alltså att ha föreläsningar och seminarier på samma sätt som om du läste i Skövde. Detta innebär att du flera dagar i veckan, under dagtid, besöker ditt lärcentrum för att delta i schemalagd undervisning via videokonferens, och för att lösa gruppuppgifter tillsammans med dina medstudenter. Några gånger under utbildningen åker du till Skövde för att delta i aktiviteter.

Var läser du?

Programmen ges av Högskolan i Skövde. Höstterminen 2017 ges programmen via lärcentrum på orterna Alingsås, Lidköping och Varberg. Du läser alltså vid något av de nämnda orternas lärcenter där man tillhandahåller lokaler och tekniska verktyg. På varje ort samverkar programmen med ett 30-tal butiker för att ge en praktisk koppling till butikschefens jobb. 

Räkna med att du under utbildningens två första år behöver åka till ditt lärcentrum 1-3 gånger per vecka.  Det tredje året läser du på Högskolan i Skövde.  Under det tredje året behöver du åka till Skövde 1-3 gånger i veckan.  Du skriver dina tentor på plats i Alingsås.

Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid något av högskolans så kallade partneruniversitet. Högskolan i Skövde har kontakt med ett trettiotal olika partneruniversitet spridda över hela världen. Du kan välja att söka ett utbyte och studera den fjärde terminen utomlands.

Start och anmälan

Butikschefsprogrammet 180 hp leder till en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. 

  • Butikschefsprogrammet, 180 hp (3 år)
    Anmälningskod HS-61261

Gör din ansökan senast den 16 april 2018 på www.antagning.se
Ansökan öppnar den 15 mars.

Mer info om programmet

Här kan du läsa mer om programmet. 

Kontakt vid frågor

Campus Alingsås
Utbildningens Hus
Östra Ringgatan 16
Alingsås
Tel: 0322-61 67 52
E-post: campus [at] alingsas [dot] se